WikiLeaks bevestigen: ons grootste bedrijf wordt rijk met vuile handen

Donkere Kant ShellOliegigant Shell noemt zichzelf a-politiek, maar olie is politiek. En helaas vaak ook smerige politiek.
Dat inzicht, dat al bleek uit het historische beeld van de olie-industrie dat geschetst werd door de Britse historicus Anthony Sampson (1975) en de Amerikaanse auteur Daniel Yergin (1991), wordt nu weer bevestigd in het artikel ‘Boren naar winst’in De Groene Amsterdammer.
Onderzoeksjournalist Marcel Metze analyseerde samen met Reinier Bijman en Martijn Deibel 2000 cables en behandelt er in zijn stuk 30. Hieruit blijkt dat de winning van aardgas en -olie zich nogal eens afspeelt in een context vol machtsstrijd, machinaties en geweld. In Rusland, Irak, Iran, maar wat Shell betreft ook vooral in Nigeria.
Daarbij trekt de oliegigant zeker niet altijd aan de touwtjes, in tegenstelling tot wat nog wel eens gesuggereerd wordt. Als Shell bijvoorbeeld wil dat het Nigeriaanse leger zijn beveilingstaak waarmaakt, dan moet het eerst geld op tafel leggen. En ook in het spel om het grote olie- en gaswinningsproject in Siberië, Sachalin II, heeft Shell behoorlijk moeten toegeven aan de politieke wensen van de Russische regering.
Wat ook blijkt, is dat Shell in Nigeria een merkwaardig tweeslachtig beleid voert. Aan de ene kant wil het zijn verstandhouding met de plaatselijke leefgemeenschappen verbeteren door allerlei maatschappelijke investeringen, door bemiddeling en door directe gesprekken. Maar aan de andere kant weigert het een door het parlement opgelegde en door het federale hooggerechtshof bevestigde vergoeding wegens milieuschade te betalen, en handhaaft het zijn nauwe banden met het leger en het (corrupte) regime.
Maar wat volgens Metze vooral blijkt, is dat de fraaie bovenwereld van Shell berust op een keiharde ondergrond. In sommige landen kan het concern alleen opereren onder bescherming van geweren en door het begrip ‘steekpenningen’ op te rekken naar de plaatselijke maat. Hoezeer het bedrijf ook probeert om voor haar aandeelhouders en klanten in het westen het imago hoog te houden van verlicht bedrijf met maatschappelijk verantwoorde standpunten.
Wil je politiek correct tanken? Kies voor groen gas of elektrisch rijden.
Lees het gehele artikel in De Groene Amsterdammer.
Lees ook:
De PVV is een partij van vervuiling en monddoodmakers
Rapport Unep schetst onthustend beeld van Shell in Nigeria
Met een beetje creativiteit kun je Shell in Nigeria een succes noemen

Over de schrijver