Milieudefensie wil landelijk verbod op megastallen

Vandaag presenteerde Hans Alders de uitkomsten van een dialoog over megastallen aan minister Bleker. Voor die gelegenheid had Milieudefensie twee Miss Piggy’s gebeld met een duidelijke boodschap voor de minister. ‘Geen megastal maar modderbad’.

Uit het rapport van Alders blijkt dat het roer echt om moet in de Nederlandse veehouderij. Milieudefensie pleit daarom zelfs voor een verbod op megastallen. “Een landelijk verbod op megastallen geeft een geweldige impuls aan de verduurzaming van de veehouderij”, aldus Klaas Breunissen van Milieudefensie. “We moeten af van de weg naar schaalvergroting en kostprijsverlaging die ten koste gaat van milieu en dierenwelzijn.”

Zowel Milieudefensie als het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hielden representatieve opinieonderzoeken over megastallen waaruit deze maatschappelijke zorg al duidelijk bleek. Breunissen: “De maatschappij het heeft gehad met megastallen. Dit is hét moment om politiek door te pakken.”

Bron: Milieudefensie

Lees ook:

Middenin de crisis begint Milieudefensie over de bloemetjes en de bijtjes

Over de schrijver

10 reacties op “Milieudefensie wil landelijk verbod op megastallen”

 1. @roland En wat zegt dat? Wij hebben dit bij hetkanWel nooit ontkend, zie bijvoorbeeld https://www.hetkanwel.net/2011/08/19/wakker-dier-v

  Wij pleiten voor overschakeling op kleinschaliger en biologischer productie, en tegelijkertijd minder consumptie.

  Mijn vraag was echter: hoe ziet een duurzame megastal er uit? daarop geeft een nieuwe post 'hoogopgeleide vrouwen zijn vaker tegen megastallen' antwoord. Jouw feedback leidde er toe dat ik op die vraag een antwoord vond.

  Dan meer algemeen punt: ik waardeer je feedback, maar de toon waarop je reageert ervaar ik niet altijd als even respectvol. Ik zou het zeer waarderen als je hier iets meer rekening mee zou willen houden. We kunnen van harte verschillen van mening, maar elkaar als mens desondanks ervaren als inspirerend en opbouwend. Spreek ons er ook gerust op aan wanneer jij hetzelfde ervaart bij onze reacties.

 2. In aanvulling op bovenstaande. Milieudefensie stelt dit:
  "Hoe groter de stal en hoe meer dieren daarin, des te groter de concentratie van milieuproblemen: meer mestproductie, meer ammoniakproductie.
  Hoe groter de stal en hoe meer dieren daarin, des te moeilijker is het om aan de elementaire dierenwelzijnseis van vrije uitloop voor alle dieren tegemoet te kunnen komen.
  Hoe groter de stal en hoe meer dieren daar in, des te groter het antibioticagebruik met alle gevaar dat bacterieën resistent worden." Bron: http://milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/gr

  Daar stelt de Universiteit van Wageningen (bron? Heb gezocht maar nog niet gevonden) dus tegenover dat deze problemen te verhelpen zijn met eisen die de politiek aan megastallen stelt.

  Mijn vraag is nu: met welke eisen maak je een 'zorgvuldig intensief' bedrijf van 240.000 vleeskuikens of 320 melkkoeien zodanig duurzaam dat bovengenoemde problemen verholpen kunnen worden?

  1. @Frissewind,
   De stellingen " hoe groter hoe minder ruimte", " hoe groter hoe meer antibioticagebruik", en zo meer, volg ik niet. Waarom zou in een kleinere stal zo wie zo meer ruimte per dier en minder kwetsbaar zijn. Is een grote stad ongezonder dan een dorp? Ja als belangrijke voorzieningen ontbreken en de pest gemakkelijk uitbreekt. Nee als in de stad die voorzieningen aanwezig zijn, die in het dorp onbetaalbaar zijn. Die " vrije uitloop" is een bron van ziekte en bij problemen dan ook verboden (opstallingsverplichting)

   Het debat moet gaan over de omvang van de vleesproduktie en de plek van die produktie. Moeten we zo afhankelijk blijven van de uitvoer en dus invoer van veevoer van elders? Horen de huidige grote stallen en de bijbehorende transporten wel in het buitengebied? Vermits Milieudefensie samen optrekt met de boeren, worden die vragen niet gesteld.

  2. @Frissewind,
   "Daar stelt de Universiteit van Wageningen (Heb gezocht maar nog niet gevonden)"
   Jammer dan zal ik zelf een van de bijlagen uit het Alders rapport aanhalen:
   De feiten – als die in het debat al een rol spelen – lijken me duidelijk met de nadruk op overheidsbeleid.
   (waar niet?)
   = "Omschakeling van batterij naar scharrel-/volièresystemen zal een flinke impact hebben op de stofemissie (toename met factor 10; Van der Peet et al, 2008)"
   = "De wettelijke eisen zijn sterk sturend voor het effect op het milieu. Naarmate een bedrijf meer ammoniak produceert, moeten er verdergaande reducties in ammoniakemissie per dierplaats worden gerealiseerd"
   = "Bij uitbreiding tot de omvang van 300 nge of meer is aankoop van productierechten noodzakelijk. Dit leidt tot netto-milieuwinst vanwege de beëindiging van de vaak verouderde traditionele stallen met hogere emissies per dier"
   = "Het aantal transportbewegingen zou af kunnen nemen door een optimaler transport van dieren, voer en mest (Van der Fels et al, 2008)"

 3. Roland, het debat wordt heel zinnig gevoerd. Het rapport van Alders beweert iets anders dan het onderzoek, zonder bron, waaraan jij refereert van de universiteit van Wageningen. Dat kan, rapporten en onderzoeken spreken elkaar vaak tegen, en precies daarin schuilt de discussie.

  Ben wel heel benieuwd naar de praktijvoorbeelden van de megastallen waar de dieren zo goed af zijn. Is wel een interessante invalshoek.

 4. Onderzoek door de universiteit Wageningen toont dat megastallen niet noodzakelijk ten koste gaat van milieu en dierenwelzijn gaan. Milieu verbetering en grotere dierenwelzijn is ook ook mogelijk, afhankelijk van de eisen die de politiek stelt aan megastallen.

  “Een landelijk verbod op megastallen geeft een geweldige impuls aan de verduurzaming van de veehouderij” is geweldige onzin. Met zo'n verbod blijft het zoals nu is, dus geen verduurzaming, laat staan die beweerde "geweldige impuls". Voer het debat zinnig!

Reacties zijn uitgeschakeld.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de populairste blogs, het laatste nieuws en de activiteiten van hetkanWEL. 

En volg ons op social media

Wist je dat?

HetkanWEL al 2 jaar op rij de titel Website van het Jaar gewonnen heeft in de categorie duurzaamheid.

Hetkanwel-Websitevanhetjaar-2019
Hetkanwel-Websitevanhetjaar-2020