Zo krijgt ons land een lekker tempo

Bron: http://www.marlihuijer.nl/

Het is alweer 15 jaar geleden dat toenmalig minister van VROM, Margreeth de Boer, ons land opriep om te ‘onthaasten’. Maar daar hebben we kennelijk nog steeds geen tijd voor: bijna negen op de tien Nederlanders ervaart stress, en zo’n 10.000 mensen per jaar komen daardoor zelfs in de WAO. De kosten voor de sociale zekerheid bedragen ongeveer 1,25 miljard per jaar.
Maar volgens filosofe Marli Huijer schuilt het probleem van onze ervaren ‘werkdruk’ helemaal niet in het feit dat we zo gehaast leven. De gedachte dat onze tijd is bezeten door ‘haast’ blijkt namelijk van alle tijden te zijn, zelfs het beklimmen van een paard zou vroeger aanleiding hebben gegeven tot klachten over het geweld van snelheid.
Huijer ziet de oorzaak van ons jachtige leven dan ook niet in haast en snelheid, maar in de afstemming van verschillende snelheden. Het gaat om ons levenstempo. Waar we tot halverwege de helft van de vorige eeuw op vaste tijden werkten, aten en rustten, daar leven we nu in een wereld van flixibele tijden. De vaste ritmiek staat door ontkerkelijking, veranderde man/vrouw verhoudingen, ict en sociale media onder druk. We zijn onderweg naar een toekomst waarin alles op elk moment van de dag of week gedaan kan worden en waarin iedereen voor zichzelf kan besluiten wat op welk moment gebeurt.
Dat is niet alleen een positieve ontwikkeling, want we hebben ook gezamenlijk gemarkeerde rustmomenten nodig, anders neemt het risico op burn-out toe, of, in de woorden van Marli Huijer: “Zonder rustmomenten kunnen mensen zich letterlijk doodwerken.”
Ze stelt daarom de volgende 5 sociaal maatschappelijke tempoveranderingen voor om ons land een modern en aangenaam tempo te geven:
Een pauze halverwege de werkweek
Een werkweek van maandag tot en met woensdagmorgen, en van donderdag tot en met zaterdagmorgen.
Roosters voor avond- en ochtendmensen
Verschillende roosters met variabele begin- en eindtijden voor werknemers. Ochtendmensen kunnen vroeg beginnen, avondmensen later. Gemaakte keuzes zijn bindend.
Vaste accudagen
Gegarandeerde momenten van rust, zoals de zaterdag of zondag. Als deze vervuild raken met werkverplichtingen, is de kans om afgebrand te raken groot.
Minder en meer gedurende het hele werkende leven
Loopbaanregelingen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat mannen al minder vroeg in hun leven aan de top van hun kunnen staan. Dat zou een stimulans kunnen zijn om tussen hun 25e en 40e meer tijd aan zorg en huishouden te besteden, en voorkomt dat ze op hun 50e geen perspectief meer hebben.
Vieren van multilevensbeschouwelijke feestdagen
Betere spreiding van feestdagen door het jaar heen, we kennen nu nog de dominantie van de christelijke feestdagen die een ophoping van feestdagen in december, april, mei en juni kennen en vrijwel geen feestdagen in de zomer en het najaar.
Bronnen: Mens & Gezondheid, Agisweb, en Idee (jaargang 33, nummer 4, juli 2012).
Lees ook:
Ik wil een miljoenenimpact maken met speeltoestellen
Zo word je 100% zonzeker
14 opmerkelijke producten van bamboe: kathedralen en bamboe-onderbroeken

Over de schrijver