Zonne-energie zonder eigen dak

Zonnepanelen Zonder Eigen Dak
Zonnepanelen Zonder Eigen Dak Makkelijker
Zonne-energie zonder eigen dak? Dat wordt een stuk makkelijker. Eneco en de Wijk Energie Coöperatie werken samen om bewonersinitiatieven te helpen snel een zonnepanelen coöperatie op te zetten. Bewoners leggen geld bij elkaar en financiëren een grote zonnepanelen-installatie op een centrale locatie in de buurt, bijvoorbeeld een school of een loods. Zo kunnen mensen die in een huurhuis of appartement wonen ook investeren in zonnepanelen en bijdragen aan een beter milieu.
In de Sociaal Economische Raad (SER) wordt gesproken tussen overheid en bedrijfsleven over manieren om deze duurzame manier van opwekken van energie verder te stimuleren. Gedacht wordt aan een korting op de energiebelasting die leden betalen over deze zonne-energie. Het zou de terugverdientijd van de panelen aanzienlijk kunnen verkorten.

Zonne energie zonder eigen dak voor vijf miljoen huishoudens

Vijf miljoen Nederlandse huishoudens wonen óf in een huurwoning óf in een appartement óf hebben geen dak op het zuiden. Voor hen, en voor de mensen die geen zonnepanelen op hun éigen dak willen, is het met dit concept toch mogelijk mee te doen en financieel te profiteren van de zon.
De coöperatie is eigenaar van de panelen, die op een groot geschikt dak in de buurt komen te liggen, en krijgt de opbrengst van de stroom. Na aftrek van kosten wordt de opbrengst aan de leden uitgekeerd. Ze krijgen hiermee een eerlijk en aantrekkelijk rendement op hun investering.
Eneco installeert de panelen en verrekent de opgewekte stroom, de Wijk Energie Coöperatie ondersteunt de bewoners bij het oprichten en inrichten van hun eigen lokale energiecoöperatie. Statuten, overeenkomsten en voorlichtingsmateriaal zijn al uitgewerkt en een ervaren adviseur begeleidt de groep. Eneco staat garant voor de gemaakte ondersteuningskosten.
“De samenwerking met Eneco helpt ons om gericht initiatiefnemers en locaties te benaderen”, aldus Alfred Griffioen, conceptontwikkelaar van de Wijk Energie Coöperatie. Om een project van de grond te krijgen moet een bewoner of groepje wijkbewoners wel tijd investeren, maar hoeven er geen kosten te zijn. Dit haalt een belangrijke drempel weg om zonne-energie op te wekken zonder eigen dak.”
Bron: Persbericht Eneco

Over de schrijver