Tiny Vibe Noordwijk: klein wonen voor jongeren op tijdelijke grond

Dat we in een wooncrisis zitten, weten we allemaal. En dat deze woningnood in Nederland veel jongeren treft, weten we ook. Met een overvloed aan inschrijvingen voor betaalbare woningen en beperkte financiële middelen om te kopen, is het voor veel jongeren een uitdaging om op zichzelf te gaan wonen. Tiny Vibe Noordwijk wil met een vernieuwende aanpak jongeren in Noordwijk de kans geven op een betaalbare huur- en koopoplossing, waarbij een deel van de huur als spaarpot wordt gereserveerd voor toekomstige investeringen.

Tiny Vibe Noordwijk

Tiny Vibe Noordwijk is een gemeenschapsinitiatief voor een duurzame oplossing voor de woonwensen van jongeren. Het plan maakt gebruik van ongebruikte grond in Noordwijk en omgeving. Het wordt geen ‘dorp’ van tiny houses, maar de kleine huisjes worden over diverse locaties verspreid. Hierdoor vergroten ze de flexibiliteit en diversiteit aan bewoners.

Verschillende soorten woonunits

Het project richt zich op diverse woonunits: van verrijdbare huisjes tot containerwoningen en zelfs innovatieve paalzit-huisjes, die aangesloten kunnen worden op de nutsvoorzieningen, maar ook off-grid kunnen worden geplaatst, afhankelijk van de behoefte en voorkeuren van de bewoners.

Wonen op tijdelijke grond

Door tijdelijke vergunningen voor grondgebruik te benutten, biedt het project een win-win situatie voor grondeigenaren die momenteel geen plannen hebben voor hun grond. Na de tijdelijke periode kunnen deze gronden terugkeren naar hun oorspronkelijke bestemming, zoals agrarische gronden, terwijl jongeren in de tussentijd profiteren van betaalbare huisvesting.

Wil je meer weten over verschillende woonprojecten en woonpioniers? Lees dan ons boek Anders Wonen - inspiratie en tips van woonpioniers. Dit is te koop via onze shop. 

Toegang tot de woningmarkt

Wat Tiny Vibe Noordwijk bijzonder maakt, is het ‘huur met optie tot koop’-model. Dit geeft jongeren niet alleen de kans om zelfstandig te wonen, maar ook om te sparen voor toekomstige aankopen. Door een deel van de huur te reserveren als spaarpot, bouwen ze aan financiële stabiliteit en vergroten ze hun kans op eigenaarschap in de toekomst. Dit draagt bij aan een solide financiële basis en stimuleert economische onafhankelijkheid onder jongeren.

Samenwerking en partnerschappen

Tiny Vibe Noordwijk werkt samen met verschillende partijen, zoals grondeigenaren, financiële instellingen zoals banken en bouwbedrijven. Verschillende politieke partijen in Noordwijk zijn ook enthousiast over het concept. Door gezamenlijk op te trekken, kan het initiatief rekenen op brede steun en expertise op het gebied van financiën, bouwtechniek en juridische aspecten, maar de organisatie zoekt nog hulp.

Oproep

Nu moet er een businessplan komen. Kan jij de organisatie van Tiny Vibe Noordwijk helpen bij het verder uitwerken van dit plan? Neem dan contact op met Natacha. Want dit plan zou wel eens een blauwdruk kunnen zijn voor het realiseren van woningen voor jongeren door heel Nederland. Alvast veel dank namens het hele team: Team: Jazzton, Stefanie, Charlotte, Huub, Ingrid, Lenka, Jeroen en Natacha.

Over de schrijver