De highlights van de afscheidsspeech van Barack Obama

Gisteren hield president Barack Obama zijn afscheidsspeech in Chicago. Tijdens deze speech keek hij terug op de afgelopen 8 jaar en stipte hij een aantal problemen aan die spelen in Amerika. Zo sprak hij bijvoorbeeld over ongelijkheid, over verdeeldheid en over klimaatverandering. Daarnaast sprak hij zijn vertrouwen uit in mensen om verandering te brengen, om elkaar gelijk te behandelen en om samen te werken aan een duurzame toekomst voor toekomstige generaties. We delen graag een paar highlights met je.
Samen werken aan verandering
President Obama begint zijn verhaal door terug te blikken naar zijn tijd in Chicago. Hij vertelt dat hij daar als jongeman van begin twintig aan het ontdekken was wie hij was en op zoek was naar een doel in zijn leven. Hij begon te werken met kerkgroepen in de schaduw van gesloten staalmolens. Volgens hem leerde hij op deze straten de kracht van geloof kennen en van de stille waardigheid van mensen die hard werken in moeilijke tijden. Barack Obama:
“Hier leerde ik dat verandering alleen plaats vindt als gewone mensen betrokken raken en zich inzetten en samen komen om verandering te eisen. Na 8 jaar als jullie president geloof ik dat nog steeds. Het is niet alleen mijn geloof, het is het kloppende hart van het Amerikaanse idee. [..] Het is de vrijheid om onze individuele dromen na te jagen [..] en de drang om samen te werken aan een gemeenschappelijk en groter goed.”
De comfortabele bubbel doorbreken
Obama geeft aan dat hij vreest dat de verdeling in de maatschappij alleen maar groter wordt. Zo zei hij dat mensen tegenwoordig steeds meer in hun eigen bubbel zitten. Zowel in de echte wereld als op social media. Hij zegt dat we worden omgeven door mensen die op ons lijken en hetzelfde denken. Dat zorgt er volgens hem voor dat we onze aannames en vooroordelen niet snel meer toetsen. Barack Obama:
“We zijn zo zeker in onze bubbels dat we alleen nog maar informatie accepteren, waar of niet waar, die past bij onze mening in plaats van dat we onze mening vormen met de informatie die er is. We moeten de informatie van anderen serieus nemen en blijven inzien dat onze tegenstander wel eens een goed punt kan maken.”
Aandacht hebben voor elkaar
Volgens Barack Obama hoeven we niet overal hetzelfde over te denken maar is er wel een basis nodig van solidariteit. Volgens hem werkt een democratie alleen als we gelijke kansen creëeren en ons meer inleven in elkaar:
“We moeten ons meer inleven in andere mensen. Niet alleen in de vluchteling, de immigrant, de arme of de transgender, maar ook in de witte man van middelbare leeftijd die er misschien uit ziet alsof hij meer kansen heeft, maar die zijn wereld heeft zien veranderen door economie, culturele en technologische veranderingen. We moeten aandacht hebben en luisteren naar anderen.”

Klimaatverandering serieus nemen
Obama spreekt ook over de uitdaging van klimaatverandering. Zo zegt hij dat de afhankelijkheid van olie uit het buitenland in de afgelopen 8 jaar is gehalveerd, dat de hoeveelheid hernieuwbare energie is verdubbeld en dat ze de wereld hebben geleid naar een akkoord wat de wereld kan redden. Barack Obama:
“Zonder grotere acties hebben onze kinderen geen tijd om te debatteren over de gevolgen van klimaatverandering. Zij zullen druk zijn met de gevolgen: meer natuurrampen, meer economische verstoringen en golven van klimaatvluchtelingen die een toevluchtsoord zoeken. We kunnen én moeten debatteren over de beste aanpak om het probleem om te lossen, maar om het probleem simpelweg te ontkennen verraadt niet alleen toekomstige generaties. Het verraadt de essentiële geest van dit land: de essentiële geest van innovatie en praktisch problemen oplossen.”
Een persoonlijke boodschap voor het volk
Tot slot bedankt Barack Obama het volk voor het harde werken, het vertrouwen en de verandering die zij Amerika hebben gebracht. Uiteraard bedankt hij ook zijn kinderen en zijn vrouw. Michelle Obama hield vorige week haar afscheidsspeech in het Witte Huis. Daarin gaf zij o.a. aan dat het de grootste eer van haar leven was om First Lady van het volk te mogen zijn en dat ze hoopt dat ze iedereen trots heeft gemaakt.
Over 10 dagen zal Donald Trump worden geïnaugureerd als president van de V.S. Michelle Obama verwees nog even naar de vaak harde woorden van de aanstaande president:
“Laat je nooit door iemand wijsmaken dat je er niet toe doet, of dat er geen plaats voor je is in ons Amerika. Dat is er wel. Vrijheid mag je niet vanzelfsprekend vinden. Je moet ervoor strijden en het beschermen, net als de generaties voor je.”

Over de schrijver